Afscheid nemen is de meest ingrijpende en intieme emotie de we kennen. Verdriet rondom een afscheid verandert niet. Wel de manier waarop we daar invulling aan willen geven. Crematorium en Uitvaartcentrum Noordoost Fryslan te Dokkum geeft nabestaanden de rust en ruimte om dit op eigen wijze te organiseren.
Wij bieden fexibele aanvangstijden voor plechtigheden. Ook is het bij ons mogelijk om extra tijd te reserveren zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Een plechtigheid is mogelijk zes dagen in de week, dus ook op zaterdag, en in de avonduren.
Ons crematorium en uitvaartcentrum is onderdeel van Respectrum Crematoria. Dit is een onafhankelijke organisatie. U hoeft dus niet aangesloten te zijn bij een vereniging of verzekeraar om een crematie- of begrafenisplechtigheid bij ons te houden.
Wees welkom voor een bezoek aan ons crematorium en uitvaartcentrum. We ontvangen u graag om onze faciliteiten te laten zien en u te informeren over de mogelijkheden.