Familiekamer

De familiekamer bevindt zich in het uitvaartcentrum. Hier kunt u samenzijn met de naasten voorafgaand aan de afscheidsplechtigheid.

Een plechtigheid in kleiner gezelschap kan ook in de familiekamer plaatsvinden. Het is ook mogelijk om hier muziek af te spelen.